DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

CÁC LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

 

Lực

Lực

Độ cứng

Độ cứng

Khối lượng

Khối lượng

Điện

Điện

Hóa – Lý, thể tích

Hóa – Lý, thể tích

Nhiệt độ - Độ ẩm

Nhiệt độ – Độ ẩm

Áp suất

Áp suất

Tần số

Tần số

Các thiết bị thuộc lĩnh vực khác

Các thiết bị thuộc lĩnh vực khác