GIẤY CHỨNG NHẬN

HỒ SƠ CÔNG TY

 

DOWLOAD PROFILE CÔNG TY

Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH

Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

 

DOWLOAD CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

Giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 

 

DOWLOAD PROFILE CÔNG TY

Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

CHỨNG NHẬN PHÂN PHỐI

 

DOWLOAD PROFILE CÔNG TY

Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

 

DOWLOAD PROFILE CÔNG TY

Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH

Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH

Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH

Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

THÀNH TỰU CỦA CHÚNG TÔI

Suốt 5 năm thành lập, cùng với đội ngũ chuyên gia của mình, Việt Calib đã gây dựng được

1000000+

Số thiết bị được hiệu chuẩn

1000000+

Số Certificate đã cấp

200000+

Khách hàng đã và đang cung cấp

150+

Hạng mục hiệu chuẩn

120+

Video chuyên đề & Sản phẩm

500+

Trang thiết bị phòng Lab

KHÁCH HÀNG

ĐỐI TÁC