𝐯𝐢𝐞𝐭𝐂𝐀𝐋𝐈𝐁® – Quy trình hiệu chuẩn Hệ thống sắc ký khí (GC)

1. Phạm vi áp dụng:

Tài liệu này áp dụng để hiệu chuẩn cho các thiết bị sắc ký khí kết nối đầu dò FID, ECD, FPD, MS, NPD/TID có bộ hiển thị điện tử hoặc analog, có khoảng làm việc:
 • Đầu dò FID: 0 ÷ 1 µl/ml cho dung dịch chuẩn 1-Octanol, với độ tuyến tính R2≥0.995.
 • Đầu dò ECD: 0 ÷ 0.2 μg/ml cho dung dịch chuẩn Aldrin, với độ tuyến tính R2≥0.995.
 • Đầu dò FPD(S): 0 ÷ 2.5 μg/ml cho dung dịch chuẩn Methylparathion ((CH3O)2P(S)OC6H4NO2 ) , với độ tuyến tính R2≥0.995.
 • Đầu dò FPD(P): 0 ÷ 2.5 μg/ml cho dung dịch chuẩn Methylparathion ((CH3O)2P(S)OC6H4NO2), với độ tuyến tính R2≥0.995.
 • Đầu dò MS: 0 ÷ 100 pg/ml cho dung dịch chuẩn OFN với độ tuyến tính R2≥0.995.
 • Đầu dò NPD/TID 0 ÷ 2.0 μg/ml cho dung dịch chuẩn Azobenzene ( N) và 0 ÷ 4.0 μg/ml Malathion (P) với độ tuyến tính R2≥0.995.

2. Điều kiện môi trường tại khu vực hiệu chuẩn:

Nhiệt độ, độ ẩm nơi hiệu chuẩn đảm bảo điều kiện sau:
 • Nhiệt độ: (25 ± 1) ºC.
 • Độ ẩm: (40 ÷ 70) %RH.

3. Lựa chọn phương tiện dùng để hiệu: chuẩn

 • Lưu lượng kế khí
 • Dung dịch chuẩn độ nhạy
 • Phương tiện đo khác,…

4. Chuẩn bị trước khi hiệu chuẩn:

 • Kiểm tra bề mặt, buồng làm việc của PTĐ có sạch sẽ hoặc có biến dạng bất thường nào hay không, tìm cách loại bỏ nếu cần thiết.
 • Đảm bảo nguồn cấp điện và các nguyên liệu cho PTĐ được kết nối và hoạt động ổn định, PTĐ được bật nguồn và vận hành để làm ấm nhằm loại trừ các bất thường theo hướng dẫn sử dụng của thiết bị.
 • PTĐ và các phương tiện HC cần được đặt trong môi trường hiệu chuẩn không ít hơn 30 phút để ổn định nhiệt độ.

5. Tiến hành hiệu chuẩn:

Kiểm tra bên ngoài:
 • Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:
 • PTĐ phải có nhãn ghi các thông số như số máy, nơi sản xuất, Max, giá trị độ chia…
 • PTĐ phải có đầy đủ các bộ phận và phụ kiện cần thiết.
 • Bộ phận chỉ thị của PTĐ phải đảm bảo rõ ràng và đọc được chính xác.
Kiểm tra kỹ thuật:
 • Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:
 • Khởi động PTĐ, trong suốt quá trình khởi động PTĐ phải hoạt động bình thường.
 • Đối với PTĐ có chức năng tự hiệu chỉnh thì phải cho PTĐ thực hiện chức năng này. Chức năng đó nên hoạt động bình thường.
 • Đối với PTĐ không có chức năng tự hiệu chỉnh thì bắt buộc phải có cơ cấu niêm phong để ngăn cản được việc điều chỉnh độ đúng của PTĐ.
Kiểm tra đo lường:
 • Nếu không có yêu cầu cụ thể từ khách hàng, tiến hành kiểm tra lần lượt: độ lặp lại và độ tuyến tính của PTĐ.
 • Kiểm tra đo lường được thực hiện bằng phương pháp tính toán thống kê. Giá trị đo của PTĐ được ghi nhận và xử lý thống kê tính toán độ không đảm bảo đo.
Kiểm tra độ lặp lại:
 • Cài đặt thông số vận hành của máy theo hướng dẫn sử dụng của thiết bị, cho PTĐ hút dung dịch chuẩn ở nồng độ xác định.
 • Ghi nhận lại các giá trị đọc của PTĐ tối thiểu 6 số liệu, mỗi số liệu cách nhau tối thiểu 10s.

Tiến hành hiệu chuẩn các thành phần của hệ thống:

 • Kiểm tra nhiệt độ bộ tiêm mẫu Injector:
 • Kiểm tra nhiệt độ lò cột:
 • Kiểm tra độ đúng tốc độ dòng khí make up của đầu dò:
 • Kiểm tra độ đúng tốc độ dòng Split:
 • Kiểm tra độ tuyến tính, độ lặp lại của hệ thống ngọn lửa FID và độ tuyến tính bộ tiêm mẫu tự động:
 • Kiểm tra độ tuyến tính, độ lặp lại của hệ thống khối phổ MS và độ tuyến tính bộ tiêm mẫu tự động:
 • Kiểm tra độ tuyến tính, độ lặp lại của hệ thống cộng kết điện tử ECD và độ tuyến tính bộ tiêm mẫu tự động:
 • Kiểm tra độ tuyến tính, độ lặp lại của hệ thống NPD/TID và độ tuyến tính bộ tiêm mẫu tự động:
 • Kiểm tra độ tuyến tính, độ lặp lại của hệ thống FPD và độ tuyến tính bộ tiêm mẫu tự động:

6. Tài liệu tham khảo:

 • Analytical Method Validation and Instrument Performance Verification.
 • Shimadzu, Agilent, HPLC Standard Operation Procedure.
 • General European OMCL Network (GEON) Quality Management Document.

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU  HIỆU CHUẨN – BẢO TRÌ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM, MÔI TRƯỜNG, CÔNG NGHIỆP – VUI LÒNG LIÊN HỆ:

TRUNG TÂM  HIÊU CHUẨN – KHOA HỌC CÔNG NGHỆ vietCALIB®

Địa chỉ HCM Office: Số N36, Đường số 11, Phường Tân Thới Nhất,  Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Hà Nội Office: Tầng 1, Toà nhà Intracom Building, 33 Đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Đà Nẵng Office: Số 10, Đường Lỗ Giáng 05, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
Hotline 0926 870 870
Email loi.phung@vietcalib.vn 
Website https://www.vietcalib.vnhttp://www.hieuchuanvietcalib.vn
zalo chat
Nhận Báo giá
0926 870 870
0961 661 788