Độ dẫn điện là một trong những thông số quan trọng được sử dụng để đánh giá tính chất của các chất lỏng và chất rắn. Thiết bị đo độ dẫn điện thường được sử dụng để đo lường giá trị độ dẫn điện của các chất và phải được hiệu chuẩn định kỳ để đảm bảo chính xác và đáng tin cậy trong các ứng dụng thực tế.

Quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo độ dẫn điện bao gồm các bước sau:

Điều kiện hiệu chuẩn

– Nhiệt độ, độ ẩm nơi hiệu chuẩn đảm bảo điều kiện sau:

  • Nhiệt độ: (25 ± 1) ºC.
  • Độ ẩm: (40 ÷ 70) %RH.

Chuẩn bị hiệu chuẩn

– Làm sạch và làm khô bề mặt bên trong và bên ngoài của PTĐ bằng nước cất.

– PTĐ và các phương tiện chuẩn cần được đặt trong môi trường hiệu chuẩn không ít hơn 30 phút để ổn định nhiệt độ.

– Chọn các dung dịch chuẩn có giá trị danh định tương ứng với các điểm kiểm tra như bảng sau:

STT

Phạm vi đo

Dung dịch chuẩn được lựa chọn

1

(0 ÷ 20) μS/cm

Nước cất hoặc dung dịch chuẩn có độ dẫn điện ≤ 2 μS/cm; 10 μS/cm

2

(0 ÷ 200) μS/cm

10 μS/cm; 84 μS/cm; 147 μS/cm

3

(0 ÷ 2000) μS/cm

147 μS/cm; 1000 μS/cm; 1413 μS/cm

4

(0 ÷ 20) mS/cm

1,41 mS/cm; 8,00 mS/cm; 12,88 mS/cm

5

(0 ÷ 500) mS/cm

1,41 mS/cm; 12,88 mS/cm; 111,3 mS/cm

 – Dung dịch chuẩn được giữ ổn nhiệt tại (25 ± 0,01) ºC bằng bể ổn nhiệt.

Tiến hành hiệu chuẩn

Bước 1:  tra bên ngoài

– Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

  • PTĐ phải có nhãn ghi các thông số như số máy, nơi sản xuất, Max, giá trị độ chia…
  • PTĐ phải có đầy đủ các bộ phận và phụ kiện cần thiết.
  • Bộ phận chỉ thị của PTĐ phải đảm bảo rõ ràng và đọc được chính xác.

Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật

– Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

  • Khởi động PTĐ, trong suốt quá trình khởi động PTĐ phải hoạt động bình thường.
  • Đối với PTĐ có chức năng tự hiệu chỉnh thì phải cho PTĐ thực hiện chức năng này. Chức năng đó nên hoạt động bình thường.

Bước 3: Kiểm tra đo lường:

Nguyên lý chung:

– Phương pháp hiệu chuẩn PTĐ độ dẫn điện là so sánh kết quả đo trực tiếp giá trị độ dẫn điện của dung dịch chuẩn bằng PTĐ và giá trị độ dẫn điện được chứng nhận của dung dịch chuẩn đó tại nhiệt độ (25 ± 0,01)oC.

Kiểm tra sai số:

– Tại mỗi giá trị độ dẫn, đầu đo của PTĐ phải được tráng tối thiểu 3 lần và ngâm 10 phút trong dung dịch chuẩn tương ứng. Sau đó tiến hành đo giá trị độ dẫn điện tối thiểu 03 lần liên tiếp bằng PTĐ. Ghi nhận lại các kết quả đo được.

Kiểm tra độ lặp lại:

– Chọn 01 dung dịch chuẩn có giá trị độ dẫn danh định khoảng ~30% thang đo của PTĐ để tiến hành kiểm tra độ lặp lại.

– Dùng PTĐ đo tối thiểu 06 lần liên tiếp dung dịch chuẩn đã chọn. Ghi nhận lại các kết quả đo được.

Kiểm tra độ ổn định theo thời gian:

– Sử dụng dung dịch chuẩn độ dẫn tương tự như phần kiểm tra độ lặp lại

– Dùng PTĐ đo 03 lần dung dịch chuẩn đã chọn, mỗi lần cách nhau 02 giờ, ghi nhận các kết quả đo được.


 

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU  HIỆU CHUẨN – BẢO TRÌ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM, MÔI TRƯỜNG, CÔNG NGHIỆP – VUI LÒNG LIÊN HỆ:

TRUNG TÂM  HIÊU CHUẨN – KHOA HỌC CÔNG NGHỆ vietCALIB®

Địa chỉ HCM Office: Số N36, Đường số 11, Phường Tân Thới Nhất,  Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Hà Nội Office: Tầng 1, Toà nhà Intracom Building, 33 Đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Đà Nẵng Office: Số 10, Đường Lỗ Giáng 05, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
Hotline 0926 870 870
Email loi.phung@vietcalib.vn 
Website https://www.vietcalib.vnhttp://www.hieuchuanvietcalib.vn
zalo chat
Nhận Báo giá
0926 870 870
0961 661 788