Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-VIS) là một trong những thiết bị quan trọng trong các phòng thí nghiệm, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như hóa học, sinh học, dược phẩm, thực phẩm và môi trường. Tuy nhiên, để đảm bảo độ chính xác và tin cậy của kết quả phân tích, máy quang phổ tử ngoại khả kiến cần phải được hiệu chuẩn định kỳ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu quy trình hiệu chuẩn máy quang phổ tử ngoại khả kiến để đảm bảo sự chính xác của kết quả phân tích.

Phạm vi áp dụng:

– Vùng bước sóng 200 ÷ 900nm, độ chính xác < 0.3nm.
– Độ hấp thu: 0.000 ÷ 2.000 Abs, độ chính xác ±0.005Abs.
– Độ truyền qua: (100 ÷ 102) %T, độ chính xác < 0,4%

Điều kiện hiệu chuẩn

– Nhiệt độ, độ ẩm nơi hiệu chuẩn đảm bảo điều kiện sau:

  • Nhiệt độ: (25 ± 1) ºC.
  • Độ ẩm: (40 ÷ 70) %RH.

Chuẩn bị hiệu chuẩn

– Làm sạch và làm khô bề mặt bên trong và bên ngoài của PTĐ.

– PTĐ và các phương tiện chuẩn cần được đặt trong môi trường hiệu chuẩn không ít hơn 30 phút để ổn định nhiệt độ.

Tiến hành hiệu chuẩn

Bước 1: Kiểm tra bên ngoài

– Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

  • PTĐ phải có nhãn ghi các thông số như số máy, nơi sản xuất, Max, giá trị độ chia…
  • PTĐ phải có đầy đủ các bộ phận và phụ kiện cần thiết.
  • Bộ phận chỉ thị của PTĐ phải đảm bảo rõ ràng và đọc được chính xác.

Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật

– Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

  • Khởi động PTĐ, trong suốt quá trình khởi động PTĐ phải hoạt động bình thường.
  • Đối với PTĐ có chức năng tự hiệu chỉnh thì phải cho PTĐ thực hiện chức năng này. Chức năng đó nên hoạt động bình thường.

Bước 3: Kiểm tra đo lường:

– Phương tiện đo quang phổ UV-Vis được kiểm tra đo lường theo phương pháp, trình tự và yêu cầu sau đây:

Kiểm tra độ chính xác bước sóng:

– Chọn dải phổ quét của phương tiện đo quang phổ UV-Vis, khoảng bước sóng chạy (step), độ rộng phổ, chế độ đo độ hấp thụ (Abs mode) và tiến hành chạy chế độ quét đường nền (baseline hoặc zero).

– Sau khi thực hiện chế độ quét đường nền (baseline hoặc zero) xong. Tiến hành đặt chuẩn bước sóng vào vị trí gá mẫu (sample holder) của phương tiện đo quang phổ UV-Vis.

– Thực hiện chế độ quét (scan mode)

– Sau khi thực hiện phép đo, tiến hành xác định các đỉnh bước sóng (điểm bước sóng mà tại đó độ hấp thụ đạt giá trị cực đại) theo đặc trưng kỹ thuật của bộ chuẩn trong dải phổ đã thiết lập trước đó, từ đó xác định được các đỉnh bước sóng tương ứng và ghi lại kết quả đo được. Kiểm tra tối thiểu 05 đỉnh bước sóng được phân bố đều trong dải phổ (200 ÷ 900) nm.

– Thực hiện 6 lần phép đo và tính giá trị trung bình kết quả đo được tại các đỉnh bước sóng xác định được.

– So sánh các giá trị trung bình được xác định từ phương tiện đo quang phổ UVVis với giấy chứng nhận của bộ chuẩn bước sóng, từ đó xác định sai số bước sóng của phương tiện đo.

Kiểm tra độ chính xác hấp thu

– Chọn dải phổ quét của phương tiện đo quang phổ UV-Vis, khoảng bước sóng chạy (step), độ rộng phổ, chế độ đo độ hấp thụ (Abs mode) và tiến hành chạy chế độ quét đường nền (baseline hoặc zero).

– Sau khi thực hiện chế độ quét đường nền (baseline hoặc zero) xong. Tiến hành đặt tấm chuẩn độ hấp thụ vào vị trí gá mẫu (sample holder) của phương tiện đo quang phổ UV-Vis.

– Thực hiện chế độ quét (scan mode).

– Sau khi thực hiện phép đo, tiến hành xác định các giá trị độ hấp thụ tại các bước sóng phân bố đều trong dải phổ (200 ÷ 900) nm theo đặc trưng kỹ thuật của tấm chuẩn độ hấp thụ trong dải phổ đã đặt, từ đó xác định được giá trị độ hấp thụ tại các bước sóng tương ứng và ghi lại kết quả đo được. Tiến hành kiểm tra ít nhất tại 03 giá trị độ hấp thụ phân bố trong phạm vi (0 ÷ 2) Abs.

– Thực hiện lặp lại 6 lần phép đo và tính giá trị trung bình kết quả đo được độ hấp thụ tại các bước sóng tương ứng.

– So sánh kết quả giá trị trung bình đo được từ phương tiện đo quang phổ UVVis với giấy chứng nhận của bộ chuẩn độ hấp thụ, từ đó xác định sai số phép đo độ hấp thụ của phương tiện đo quang phổ UV-Vis.

Ước lượng độ không đảm bảo đo

Độ không đảm bảo đo của độ chính xác bước sóng


 

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU  HIỆU CHUẨN – BẢO TRÌ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM, MÔI TRƯỜNG, CÔNG NGHIỆP – VUI LÒNG LIÊN HỆ:

TRUNG TÂM  HIÊU CHUẨN – KHOA HỌC CÔNG NGHỆ vietCALIB®

Địa chỉ HCM Office: Số N36, Đường số 11, Phường Tân Thới Nhất,  Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Hà Nội Office: Tầng 1, Toà nhà Intracom Building, 33 Đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Đà Nẵng Office: Số 10, Đường Lỗ Giáng 05, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
Hotline 0926 870 870
Email loi.phung@vietcalib.vn 
Website https://www.vietcalib.vnhttp://www.hieuchuanvietcalib.vn
zalo chat
Nhận Báo giá
0926 870 870
0961 661 788