Cột sắc ký mao quản GC Fused Silica Capillary Columns

Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

Cột sắc ký mao quản GC Fused Silica Capillary Columns

Bộ chọn lọc cột mao quản GCxGC (0.15 mm)

Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
Model:
Xuất xứ: Đang cập nhật
Brand:

Cột sắc ký mao quản GC Fused Silica Capillary Columns

Bộ chọn lọc cột mao quản GCxGC (0.18 mm)

Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
Model:
Xuất xứ: Đang cập nhật
Brand:

Cột sắc ký mao quản GC Fused Silica Capillary Columns

Bộ chọn lọc cột mao quản GCxGC (0.25 mm)

Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
Model:
Xuất xứ: Đang cập nhật
Brand:

Cột sắc ký mao quản GC Fused Silica Capillary Columns

Cột Rxi-SVOCms GC Capillary, 30 m, 0,25 mm ID, 0,25 µm

Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
Model:
Xuất xứ: Đang cập nhật
Brand:

Cột sắc ký mao quản GC Fused Silica Capillary Columns

FAMEWAX GC Capillary Column, 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 um

Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
Model:
Xuất xứ: Đang cập nhật
Brand:

Cột sắc ký mao quản GC Fused Silica Capillary Columns

FAMEWAX GC Capillary Column, 30 m, 0.32 mm ID, 0.25 um

Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
Model:
Xuất xứ: Đang cập nhật
Brand:

Cột sắc ký mao quản GC Fused Silica Capillary Columns

FAMEWAX GC Capillary Column, 30 m, 0.53 mm ID, 0.50 um

Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
Model:
Xuất xứ: Đang cập nhật
Brand:

Cột sắc ký mao quản GC Fused Silica Capillary Columns

Untreated Fused Silica Tubing, 15 m, 0.25 mm ID

Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
Model:
Xuất xứ: Đang cập nhật
Brand:

Cột sắc ký mao quản GC Fused Silica Capillary Columns

Untreated Fused Silica Tubing, 15 m, 0.32 mm ID

Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
Model:
Xuất xứ: Đang cập nhật
Brand:

Cột sắc ký mao quản GC Fused Silica Capillary Columns

Untreated Fused Silica Tubing, 15 m, 0.53 mm ID

Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
Model:
Xuất xứ: Đang cập nhật
Brand:

Cột sắc ký mao quản GC Fused Silica Capillary Columns

Untreated Fused Silica Tubing, 30 m, 0.25 mm ID

Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
Model:
Xuất xứ: Đang cập nhật
Brand:

Cột sắc ký mao quản GC Fused Silica Capillary Columns

Untreated Fused Silica Tubing, 30 m, 0.32 mm ID

Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
Model:
Xuất xứ: Đang cập nhật
Brand:
zalo chat
Nhận Báo giá
0926 870 870
0961 661 788